ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Z najlepszymi życzeniami…

Dziś w naszej szkole ważne święto – Dzień Edukacji Narodowej.

To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli,pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Życzymy zadowolenia, wytrwałości
w przekazywaniu wiedzy i satysfakcji z odkrywania talentów.

Uczniom życzymy niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

W tym szczególnym dniu pamiętamy również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach oświaty. Składamy najserdeczniejsze życzenia uśmiechu, pogody ducha i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu.

Comments are closed.