ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY

 1. W terminie od 1 – 26 lutego 2021 r. prowadzone będą zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
 2. Zapisy dotyczą dzieci:
  • zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły (w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej niż obwodowa, rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi szkoły obwodowej informację dotyczącą placówki, w której dziecko rozpocznie naukę);
  • dzieci spoza obwodu szkoły – w miarę wolnych miejsc.
 3. Zapisy prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. W tym czasie można telefonicznie uzyskać dodatkowe informacje (telefon: 52/3812-859; kom. 881-231-233).
 4. Rodzaje dokumentów do złożenia:
  • Zgłoszenie ucznia do klasy I – dotyczy uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły
  • Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I – dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły
  • Zgłoszenie dowozu szkolnego (uprawnieni do dowozu) lub prośba o dowóz (nieuprawnieni do dowozu)
 5. Dokumenty można pobrać ze szkoły (udostępnia je pracownik pełniący dyżur przy głównym wejściu) lub ze szkolnej strony www.spnww.polskaszkola.pl (w zakładce: Dokumenty- Rekrutacja; Dokumenty-Dowozy).
 6. Wypełnione czytelnym pismem, odręcznie podpisane przez obojga rodziców dokumenty (wraz z załączonym zdjęciem legitymacyjnym dziecka) należy złożyć w zaklejonej kopercie, na której będzie wypisane imię i nazwisko dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły. Wniosek można wysłać pocztą, przekazać pracownikowi szkoły, który w danym momencie pełni dyżur przy głównym wejściu (wejście nr 2, budynek B) lub wrzucić do szkolnej skrzynki na listy, która umieszczona jest przy drzwiach wejściowych do szkoły.
 7. W zwyczaju naszej placówki było organizowanie w czasie rekrutacji zebrania informacyjnego dla rodziców oraz spotkań dla dzieci, które zyskiwały możliwość zapoznania się z nauczycielami oraz miejscem, w którym rozpoczną naukę od               1 września. Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nasze spotkania musimy odłożyć w czasie.

Justyna Łukaszewicz

dyrektor szkoły

Nowa Wieś Wielka, 29 stycznia 2021 r.  

Comments are closed.