ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Zarządzenie nr 46/2021

W związku z nałożoną na uczniów kwarantanną wprowadzam Zarządzenie nr 46/2021 w sprawie zmiany trybu nauczania dla klasy 3a,3b,4b,7c,7e,8a,8d
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej.

Z poważaniem
Hanna Paetzke
wicedyrektor szkoły

Comments are closed.