ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ sala 019 budynek B
Rok szkolny 2023/2024

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Wisława Szymborska

Zapraszamy do biblioteki szkolnej 

poniedziałek – 8.00-9.40; 10.35-11.45; 12.40-16.00
wtorek – 8.00-15.00
środa – 8.00-15.30
czwartek – 8.00-15.30
piątek – 8.00-13.50

nauczyciel bibliotekarz Izabela Nowak

Zachęcamy wszystkich Czytelników do zapoznania się z zasobami biblioteki    szkolnej,  poprzez korzystanie z katalogu on-line,

Po wyszukaniu w katalogu danej książki Czytelnik informuje wybranego nauczyciela bibliotekarza (Izabelę Nowak, Urszulę Dzierżawską) o chęci jej wypożyczenia, wysyłając wiadomość w dzienniku  Librus w module Wiadomości z tytułem potrzebnej książki. Następnie Czytelnik odbiera zamówioną książkę z biblioteki w  umówionym terminie.

W bibliotece nadal obowiązuje tradycyjny sposób wypożyczania (bezpośrednio w bibliotece), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego ( zob. Aneks nr 1 do Regulamin biblioteki)

Efektywnego wyszukiwania książek!


W roku szkolnym 2022-2023 nasza biblioteka  po raz drugi otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Celem programu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa. Na zakup nowości książkowych, lektur szkolnych otrzymaliśmy 15 000 zł.           

W tej edycji część funduszy można wykorzystać na zakup wyposażenia biblioteki. Zgodnie z potrzebami, zakupiono dwa niskie regały,  ekspozycyjny regał na kółkach, wózek biblioteczny oraz dwa komplety podpórek do książek. Nowe regały zapełniły już lektury.          

W najbliższym czasie pojawią się nowości wydawnicze  literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki!

Accessibility Toolbar