ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

e-twinning

Zadania projektowe były realizowane w szkole w wybranych zespołach klasowych oraz przez chętnych uczniów. Projekt był skierowany do nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udział w projekcie wzięły: A. Domańska, R. Fojutowska, M. Wełnitz. Celem projektu było stworzenie przez specjalistów wraz z podopiecznymi pomocy dydaktycznej (elektronicznej książeczki) zawierającej wierszyki do rysowania. Uczestnicy projektu współpracowali z innymi nauczycielami z 
Czytaj więcej
 W naszej szkole w roku szkoły 2022/23, od października do 26  stycznia realizowany jest projekt e-Twinning. „Unter einem Dach”- „ Pod Wspólnym Dachem”. „ Zadania projektowe są realizowane w klasie 8 d” Opis: Projekt był skierowany do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniów klas 1 szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie przedstawili  się oraz stworzą fikcyjną międzypokoleniową rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. 
Czytaj więcej
Nasze miejsce projektowe IV działanie – Prezentacje Google Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, kraje i narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter). Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej, Uczeń będzie potrafił przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru). 
Czytaj więcej
W ramach działań projektowych e-Twinning „Brieffreundschaft- Europa” uczniowie klasy VIII c pracowali nad tekstami w języku niemieckim dotyczącymi: wolnego czasu, szkoły, przedmiotów szkolnych, zainteresowań, miejsca zamieszkania. Opisywali także swoje ulubione potrawy, a także dzielili się wiedzą na temat swoich ulubionych zwierząt. Zadania wykonywane były na Padlecie, który dzieliliśmy z innymi uczniami z poszczególnych krajów: Polska, Chorwacja, Turcja, Włochy , Francja.
Czytaj więcej
W naszej szkole będzie realizowany kolejny projekt eTwinning „Brieffreundschaft – Europa „ Zadania projektowe będą realizowane w klasie 8c
Czytaj więcej
W dniach 01-02.12.2021 r. odbyło się międzynarodowe seminarium online „Digital competence”, organizowane online przez niemieckie Biuro eTwinning Udział w seminarium pozwolił nawiązać kontakt oraz współpracę z innymi nauczycielami z krajów europejskich zainteresowanymi realizacją innowacji pedagogicznej w ramach projektu eTwinning.
Czytaj więcej
Spotkanie z naukowcem
Czytaj więcej
W naszej szkole będzie realizowany kolejny projekt eTwinning „Once upon a time… languages” – Let’s share our stories! Zadania projektowe będą realizowane w klasie IIIC.
Czytaj więcej
Projekt „Deutsch kreativ” skierowany jest do nauczycieli j. niemieckiego i uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. W trakcie trwania projektu uczniowie wcielą się w rolę podróżników, artystów, reporterów, a nawet detektywów i Mikołajów, wykonując wspólnie ciekawe zadania. Wszystko po to, by zwiększyć motywację i zainteresowanie nauką języka niemieckiego, kreatywnie poszerzyć wiedzę dotyczącą DACHL oraz poznać proste narzędzia TIK. Projekt realizowany będzie 
Czytaj więcej