ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Ważne

Informuję, że wszystkie dzieci zgłoszone w ramach rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zostały przyjęte. Informacja dotycząca podziału na klasy, będzie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły i drzwiach wejściowych po 20.08.2022r. Przydział wychowawców klas będzie ogłoszony w dniu 1.09.2022r. Dyrektor szkoły Justyna Łukaszewicz
Read more
W terminie od 1 – 28 lutego 2022 r. prowadzone będą zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Zapisy dotyczą dzieci: zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły (w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej niż obwodowa, rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi szkoły obwodowej informację dotyczącą placówki, w której dziecko rozpocznie naukę); dzieci spoza obwodu szkoły – w miarę wolnych 
Read more

Accessibility Toolbar