ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Kalendarz Roku Szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe30 stycznia- 12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty (są to dni wolne od nauki dla uczniów klas 1-7; w razie potrzeby szkoła zapewnia opiekę świetlicową)język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Dni ustawowo wolne od pracy i nauki1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 8 czerwca
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (są to dni wolne od nauki dla wszystkich uczniów; w razie potrzeby szkoła zapewnia opiekę świetlicową)14 października (piątek) DEN 31 października (poniedziałek) 2 maja (wtorek) maja (czwartek)maja (piątek) 9 czerwca (piątek)
Rekolekcje wielkopostneZostaną ustalone w późniejszym terminie

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI

I półrocze1 września- 24 stycznia
Przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych, możliwości nieklasyfikowaniado 21 grudnia
Wystawianie ocendo 24 stycznia do godziny 12.00
Rada klasyfikacyjna25 stycznia
II półrocze25 stycznia- 23 czerwca
Przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych, możliwości nieklasyfikowaniado 12 maja
Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach na koniec rokudo 2 czerwca
Wystawianie ocendo 14 czerwca do godziny 12.00
Rada klasyfikacyjna15 czerwca

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Zebrania organizacyjne z rodzicami klasy I-VIII Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców7 września- klasy 1- 4 godz. 16.30 7 września- klasy 5 – 8 godz. 17.30
Pierwsze zebranie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców, wybór prezydium7 września godz. 18.30 hol piętro B
Konsultacje dla rodziców – jeden raz w miesiącu (możliwość bezpośrednich rozmów ze wszystkimi n-lami)29 września, 26 października, 29 listopada, 20 grudnia, 27 lutego, 23 marca, 24 kwietnia
 godz. 16.30-17.30
Szkolenie dla rodzicówlistopad
Zebrania klasy I-VIII Wyniki klasyfikacji za I półrocze26 stycznia klasy 5-8 godz. 16.30 26 stycznia klasy 1-4 godz. 17.30
Zebrania z rodzicami uczniów klas VIII Wyniki próbnych egzaminów ósmoklasisty.luty/marzec
Zebrania klasy I-VIII Informacje o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące w klasach, wyniki diagnoz edukacyjnych.11 maja klasy 1-4 godz. 16.30 11 maja klasy 5-8 godz. 17.30

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RADĄ RODZICÓW (z inicjatywy dyrektora szkoły)

Wybór Rady Rodziców; przedstawienie propozycji dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych; informacje bieżące dyrektor szkoły7 września godz.18.30 hol piętro B
Przedstawienie przez pedagogów propozycji działań w Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły, opinia dotycząca Planu finansowego szkoły29 września godz. 17.00
Informacje dyrektora o funkcjonowaniu szkoły27 czerwca godz.16.00