ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Rzecznik Praw Ucznia

,,Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”

Janusz Korczak

RZECZNIK  PRAW  UCZNIA

W roku szkolnym 2020/2021 funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełnią :

Pani Ewa Szmyt

Pani Anna Kwiatkowska

 Zadania i funkcje rzecznika praw ucznia:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
 •  propagowanie wiedzy prawnej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie  działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

Działania rzecznika:

 •  przyjmowanie indywidualnych skarg;
 • udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom);
 • współpraca z fachowcami (np. pedagogiem, psychologiem, prawnikiem);
 •  współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

Rzecznik Praw Ucznia :

 •  To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską.
 •  To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc.
 •  Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.
 •  Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 •  Zachowuje dyskrecję!

Drodzy Uczniowie!

   Dziękujemy Wam za zaufanie, jakie nam okazaliście, kiedy wybieraliście nas to stanowisko.
Pamiętajcie, że Nauczyciele są po Waszej stronie i zawsze są gotowi do tego, aby pomóc Wam przejść tę ogromną rzekę jaką jest wiedza. Gdyby jednak ta „rzeka wiedzy” czasem natrafiła na „tamę nieporozumień” między Wami a Nauczycielami, to pamiętajcie, że my – jesteśmy  gotowe  do tego, aby „zbudować most” porozumienia.

Liczymy na Waszą współpracę, zrozumienie i dojrzałość.

Nikt z Was nie  jest sam !

Uczniu !

   Jeśli masz problem, potrzebujesz rozmowy o trudnej  sytuacji, w której się znalazłeś, masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić , to zapraszamy to spotkania z nami,

          W obecnej sytuacji  w czasie nauczania zdalnego możesz się z nami  skontaktować przez dziennik Librus.  Jeżeli  zaistnieje taka konieczność , możemy umówić się z Tobą  na spotkanie w szkole.

Nasze dyżury w szkole w czasie nauczania stacjonarnego

Pani Ewa Szmyt   wtorek 7.30 – 8.00

Pani Anna Kwiatkowska  – czwartek  – 10.45 – 11.30

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
800 12 12 12
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Aktualny adres:
Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Chocimska 
600-791 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

Adres poczty elektronicznej: 

rpd@brpd.gov.pl

Wszelkie informację dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka.