ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Informacja

Nowa Wieś Wielka,  02.04.2020r.

INFORMACJA

dotycząca wynajmu sal w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z zaistniałą sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego” WYNAJEM  SAL” na terenie Szkoły w Nowej Wsi Wielkiej, zostaje zawieszony do odwołania.

Jednocześnie informuję, że opłaty za wynajem sal naliczone zostały do dnia 12 marca 2020r. wg listy obecności – przeprowadzonych zajęć i należy je uregulować (faktury).

Comments are closed.